Đối tác tiên phong chuyển đổi số
bằng người nhân tạo

DANH CA NHẠC SĨ NGỌC SƠN

Danh ca – nhạc sĩ Ngọc Sơn công bố trước báo giới dự  án do anh chủ trì phát triển, bắt tay vào xây dựng phiên bản kỹ thuật số của chính mình.

Đây là bước tiếp cận công nghệ trong ca múa nhạc tại Việt Nam mà anh là người tiên phong tham gia thể nghiệm. Anh cho rằng ủng hộ giải pháp chuyển đổi số “Make-in-Vietnam” người nhân tạo dành cho lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật là một việc làm mang tính thức thời, giúp anh chị em nghệ sĩ tìm được cách thức biểu diễn mới lạ, sáng tạo phù hợp xu thế thời đại số. Anh hi vọng thông qua người nhân tạo, ngành giải trí Việt sẽ tiếp cận được với trình độ sáng tạo nghệ thuật của thế giới. Và việc anh song ca với phiên bản của chính mình trong những năm thanh xuân cũng sắp trở thành hiện thực. 

 

Vận dụng phiên bản người nhân tạo trong hoạt động nghệ thuật sẽ giúp người nghệ sĩ có nhiều thời gian dành cho sinh hoạt gia đình, bản thân  hơn. Vì cùng một lúc, phiên bản kỹ thuật số của mình có thể giải quyết mọi công việc liên quan nghề nghiệp đồng thời biểu diễn mọi nơi mọi lúc phục vụ công chúng trên môi trường mạng.