Người nhân tạo chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Định

Đăng bởi: nguoinhantao Trích từ nguồn: Educommerce

Ngày 20/4/2021, tại TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – SAWACO) đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong ngành hạ tầng kỹ thuật” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp về hạ tầng, kỹ thuật, doanh nghiệp công nghệ, cung cấp giải pháp chuyển đổi số

Educommerce được vinh dự trình bày và giới thiệu giải pháp công nghệ người nhân tạo nói tiếng Việt tại hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong ngành hạ tầng kỹ thuật” tại trung tâm hội nghị Gem Center.

Hội thảo có sự tham gia đông đảo của các công ty thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các sở ban ngành và đông đảo phóng viên báo đài. Tại hội thảo, Educommerce đã đồng thời trình diễn người nhân tạo của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Người nhân tạo sẽ phát huy vai trò đáng kể trong công cuộc chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đắng, trưởng ban tổ chức hội thảo đồng thời là Giám Đốc của Công ty CP Cấp Nước Gia Định, ông rất quyết liệt trong việc chỉ đạo doanh nghiệp mình chuyển đổi số.

XEM TIN KHÁC