Người Nhân Tạo PVCFC xuất hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đăng bởi: nguoinhantao Trích từ nguồn: Educommerce

Sáng ngày 27/04/2021 tại Tp. HCM, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – HoSE: DCM) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Educommerce được vinh dự hợp tác với PVCFC giới thiệu “Người Nhân Tạo’’ phiên bản thử nghiệm dành cho PVCFC tại đại hội này.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu mà khách hàng trải nghiệm người nhân tạo do Educommerce thực hiện.

khách hàng trải nghiệm người nhân tạo PVCFC

khách hàng trải nghiệm người nhân tạo PVCFC

khách hàng trải nghiệm người nhân tạo PVCFC

XEM TIN KHÁC